E dashur Nënë! Për ju është i vendosur në grazhd një letër gati, ju doni të ju lutem të sjellë. Gjeni se ndihma e tyre fëmijëve të menjëhershme dhe kujdes tepër i përpiktë është ofruar. Ajo do të trajtohen mirë.