Telefoni i urgjencës mjekësore

Për raste urgjente lidhur me lindjen në shtëpi drejtojuni mjekut të familjes, spitalit më të afërt ose urgjencës mjekësore, e cila në të gjithë Zvicrën mund të kontaktohet gjatë 24 orëve të ditës, në 7 ditë të javës (ditën dhe natën).

Urgjenca mjekësore / Ambulanca:  Tel. 144