Pismo majci

Draga majko,

Vi ste rodili bebu. Srdačno Vam čestitamo na tome!
Sigurno Vas je velika nevolja naterala da predate svoju bebu u Prozor za bebe u Bellinzona. Imamo razumevanja za tešku odluku na koju ste bili primorani i možemo da Vam potvrdimo, da predajom bebe niste počinili krivično delo.

Sve do završetka postupka usvajanja imate pravo da zatražite da Vam beba bude vraćena. Postupak usvajanja započinje najranije godinu dana po predaji deteta. Švajcarska podrška za majke i decu (SHMK), tel. 0800 811 100 (gratis), helpline@shmk.ch, Vam besplatno nudi potrebnu materijalnu i socijalnu pomoć kako
bi Vam omogućila dobru budućnost sa Vašim detetom. Potražite savet ako želite, pa i anonimno. Mi Vam uvek stojimo na raspolaganju! Javite nam se, Vaš problem biće tretiran strogo poverljivo.

Vaše dete bi sigurno bilo srećno, ukoliko biste mu ostavili pisamce sa njegovim imenom i podacima o poreklu. Pismo nam možete poslati uvek pa i naknadno. To pismo se čuva u Sekretarijatu za zaštitu dece i odraslih (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) i predaje se detetu najkasnije nakon njegovog punoletstva.

Vodite računa o Vašem zdravlju. Porođaj bez lekarskog nadzora je vrlo rizičan. Posavetujte se sa nekim lekarom / lekarmom specialistom. Ukoliko Vam je potrebna besplatna pomoć jedog lekara ili lekarke po Vašem izboru, možete da se obratite Švajcarskoj podršci za majke i decu (Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind). Oni Vam mogu pružiti potrebnu pomoć.
 

Puno snage i hrabrosti žele Vam:

Regionalna bolnica Bellinzona e Valli (ORBV), u mestu San Giovanni, via Ospedale,
6500 Bellinzona: odeljenje neonatologije: tel. 091 811 92 92

Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind:
tel. 0800 811 100 (besplatno), helpline@shmk.ch