Pitanja & odgovori

Zašto je napravljen prozor za bebe?

Cilj i svrha prozora za bebe jeste, da se obezbedi pomoćna ponuda u slučaju ekstremnih situacija, kako bi se sprečilo ostavljanje dece na ulici ili usmrćivanje dece. Prilikom ostavljanja deteta na ulici i usmrćivanje deteta majka koja se nalazi u teškoj situaciji čini još i krivično delo (preti joj zatvorska kazna). Kod predaje bebe kroz prozor za bebe to nije slučaj.

Koliko dugo imam pravo da tražim da mi beba bude vraćena i koje dokaze moram da predočim kako bi sedokazalo da sam ja majka / otac deteta?

Moguće je bebu uzeti nazad sve do pokretanja postupka za usvajanje. Taj period iznosi najmanje jednu godinu. Najbolje bi bilo da se roditelji obrate Službi za starateljstvo Einsiedeln (Tel. 055 418 42 24). Ona takođe daje nalog da se uradi analiza DNK kako bi se sprečilo da pogrešne osobe traže dete nazad.

Koju pomoć pruža Švajcarska podrška za majke i decu (SHMK)?

SHMK je nezavisna fondacija od opšteg značaja koja poseduje ZEWO sertifikaciju i koja je u potpunosti usmerena na pružanje saveta i pomoći majkama koje su u nevolji. Ona pruža parovima, koji su se zbog trudnoće ili porođaja deteta našli u nevolji, finansijsku, materijalnu, pravnu i psihilošku pomoć. Ona prosleđuje adrese drugih stručnjaka, dečjih jaslica, udruženja majki za čuvanje dece preko dana i stanovanja uz podršku. Nema potrebe za povraćajem njihove besplatne pomoći. SHMK pomaže da roditelji, nakon izvršene predaje deteta, mogu ponovo da traže da im ono bude vraćeno i da zajednički život sa detetom bude uspešan.

Kolika je finansijska pomoć koju SHMK pruža u pojedinačnim situacijama?

To zavisi od pojedinačnih životnih okolnosti. SHMK pruža stručnu pomoć i, pod određenim okolnostima pokriva mnoge troškove koji su nastali u vezi s detetom.

Da li upit kod SHMK ostaje anoniman?

Da, anonimnost je zagarantovana. U okviru materijalnog i finansijskog pružanja pomoći potrebno je da identitet onoga koji traži pomoć bude poznat, u suprotnom je potrebno dostaviti dodatna dokumenta. Savetnice i savetnici fondacije Švajcarske podrške za majke i decu imaju obavezu ćutanja.

Da li je prozor za bebe legalan?

A, prozor za bebe je legalan. Pomaže u sprečavanju ostavljanja dece na ulici i usmrćivanja dece, i time spašava živote. Niko, ko bebu ostavi u prozoru za bebe, ne čini krivično delo. Beba je bezbedna i dobija odličnu negu.

Postoje pravnice i pravnici koji kritikuju prozor za bebe jer omogućava da se beba anonimno preda u dobre ruke. Kao posledica toga beba nikad ne bi mogla da sazna svoje pravo poreklo i da celog svog života pati zbog toga. Na osnovu toga doneti zaključak da je prozor za bebe nelegalan, ne odgovara istini. Ako neko ne ostane živ, neće ni biti u prilici da kasnije razmišlja o svom poreklu.

Savetujemo majke i očeve da se jave Švajcarskoj podršci za majke i decu (na besplatni broj telefona 0800 811 100). U poverljivom razgovoru tom prilikom možete da dobijete potrebne savete i pomoć, kako život sa detetom može da uspe.

Takođe savetujemo da se bebi napiše pismo sa što je moguće više podataka o okolnostima njegove predaje ili se javiti Službi za starateljstvo Einsiedeln (tel. 055 418 42 24) i pristati na pokretanje postupka za usvajanje.