Ovde se nazali prozor za bebe

Basel Bellinzona Bern Davos Einsiedeln Olten

Ponuda za pomoć u ekstremnim situacijama

Prozor za bebe je ponuda za pomoć u ekstremnim situacijama. On omogućava maci, koja se nalazi u bezizlaznoj situaciji, da anonimno preda svoje dete u sigurne ruke. Majka otvara prozor, polaže bebu u pripremljeni topli krevetac, preuzima «Pismo za majku», zatvara prozor i odlazi. U bolnici se nakon tri minuta oglašava alarm za prozor za bebe: Jedna babica dolazi i preuzima brigu o bebi. Ona će biti sa puno ljubavi negovana. Nakon nekoliko dana beba će biti smeštena kod hranitelja, a kasnije kod roditelja usvojitelja. Otac i majka deteta imaju pravo da traže da im beba bude vraćena sve do pokretanje postupka za usvajanje. Postupak za usvajanje se može pokrenuti najranije nakon isteka perioda od godinu dana od predaje deteta. Roditelji koji se nakon predaje deteta jave na besplatan telefonski broj 0800 811 100 kod Švajcarske podrške za majke i decu (SHMK), dobijaju besplatno pomć i savetovanje, kako bi zajednički život sa detetom uspeo.