Bethesda-Spital Basel

Bolnica Bethesda-Spital, Gellertstrasse 144, 4002 Basel. Prozor za bebe je zajednički projekat bolnice Bethesda i Švajcarske podrške za majke i decu (SHMK).

Kako treba da postupim?

Majka sa bebom dolazi do bolnice Bethesda (prikazana scena). Prozor za bebe nalazi se u zgradi i jasno je označen na info tabli u predvorju.
Ona otvara prozor i polaže bebu u unapred pripremljeni krevetac. Ova majka želi da svojoj bebi da ime: «Jonas»! Ona nosi sa sobom pismo sa nežnim rečima za bebu.
U prozoru za bebe se takođe nalazi i jedno pismo za majku. Ona uzima to pismo i oprašta se od bebe.
Ona zatvara prozor za bebe. Poslednji pogled, da li je sve u redu? Valjda će sve ispasti dobro!
Majka napušta bolnicu. U ruci drži pismo koje je njoj namenjeno.
Nakon tri minute se na odelenju porodilišta oglašava alarm. Dolazi jedna medicinska sestra i preuzima bebu.
Ona nosi Jonasa radi pregleda u prostoriju za odojčad. Ovde će beba biti zbrinuta. Posle nekoliko dana beba odlazi u hraniteljsku porodicu. Majka ima rok od jedne godine da bebu uzme nazad k sebi.
 
 

Anonimnost je zagarantovana. Nema nikakvih video zapisa. Niti ima objavljivanja bebinih slika. Pismo majke upućeno bebi čuva se pod ključem.

Na šta sve treba da mislim?

Kada bebu polažete u prozor za bebe, predajete je u sigurne ruke. Kada dete odraste, biće mu drago, da sazna nešto o svojoj majci i o svom ocu. Napišite mu jedno veoma lično pismo. Opišite okolnosti zbog kojih ste ga ostavili. Dajte mu jedan znak ljubavi koji će ga pratiti na životnom putu. Ostavite pismo uz dete u prozoru za bebe.

Razmislite o tome: Već danas možete nazvati Švajcarsku podršku za majke i decu (besplatan poziv na telefonski broj 0800 811 100) i u jednom poverljivom razgovoru dobiti neophodne savete i pomoć, kako bi zajednički život sa detetom uspeo. Javite se, biće vam pružena pomoć, poverljivo i anonimno.

Vodite računa o vašem zdravlju. Porođaj bez lečničke podrške nosi povećan rizik. Posavetujte se sa jednim lekarom spcialistom. Ako vam je potreban besplatan lekarski savet, obratite se Švajcarskoj podršci za majke i decu. Tamo će Vam biti pružena pomoć.

Gde mogu da pronađem moju bebu?

Prvih dana beba ostaje u bolnici Bethesda Spital i tamo dobija izvanrednu negu. Zavod za staranje o deci i odraslima (KESB) preuzima odmah glavnu odgovornost za dete. Zavod zbrinjava dete kod plemenitih, iskusnih hranitelja koji preuzimaju roditeljsku brigu o detetu i onda počinje sa potragom za odgovarajućim roditeljima usvojiteljima. Čim su oni pronađeni, bebu preuzima porodica usvojitelja.

Nakon predaje bebe, u roku od godinu dana možete da tražite da vam beba bude vraćena. Ali i nakon isteka tog roka Zavodu za staranje o deci i odraslima je uvek poznato, gde se dete nalazi, sve do njegovog punoletstva.

Obratite se Zavodu za staranje o deci i odraslima (KESB) Rheinsprung 16/18, 4001 Basel, Tel. 061 267 80 92.

U isporučene bebe

U Babi prozora Basel sledeći bebe su dostaviti

1.dečak21.09.2017vreme 13.53 2400 g46 cm
2.dečak20.01.2019vreme 06.203320 g50 cm