Regionalna bolnica Bellinzona

Regionalna bolnica Bellinzona e Valli (ORBV), u mestu San Giovanni, via Ospedale, 6500 Bellinzona. Prozor za bebe u mestu Bellinzona je zajednički projekat regionalne bolnice Bellinzona i Švajcarske podrške za majke i decu (SHMK).

Kako treba da postupim?

Majka sa bebom direktno sa parkinga regionalne bolnice Bellinzona dolazi do prozora za bebe (prikazana scena).
Ona otvara prozor i oprašta se od svog deteta.
Zatim ga pažljivo polaže u pripremljeni krevetac. Ova majka želi da svojoj bebi da ime: «Florijan»! Radi toga ona ostavlja jedno pismo pored bebe.
Majka zatvara prozor. Poslednji pogled, da li je sve u redu? Valjda će sve ispasti dobro!
Majka napušta predvorje držeći u ruci pismo za majku, koji je za nju ostavljen u krevecu.
Nakon tri minute se na odelenju porodilišta oglašava alarm. Jedna medicinska sestra preuzima bebu i predaje bebu pedijatrijskoj medicinskoj sestri.
Ovde će beba biti zbrinuta. Posle nekoliko dana beba odlazi u hraniteljsku porodicu. Majka ima rok od jedne godine da bebu uzme nazad k sebi.
 
 

Anonimnost je zagarantovana. Nema nikakvih video zapisa. Niti ima objavljivanja bebinih slika. Pismo majke upućeno bebi čuva se pod ključem.

Gde mogu da pronađem moju bebu?

Prvih dana beba ostaje u bolnici Spital Einsiedeln i tamo dobija izvanrednu negu. Zavod za staranje o deci i odraslima (KESB) preuzima odmah glavnu odgovornost za dete. Zavod zbrinjava dete kod plemenitih, iskusnih hranitelja koji preuzimaju roditeljsku brigu o detetu i onda počinje sa potragom za odgovarajućim roditeljima usvojiteljima. Čim su oni pronađeni, bebu preuzima porodica usvojitelja.

Nakon predaje bebe, u roku od godinu dana možete da tražite da vam beba bude vraćena. Ali i nakon isteka tog roka Zavodu za staranje o deci i odraslima je uvek poznato, gde se dete nalazi, sve do njegovog punoletstva.

Obratite se Zavodu za staranje o deci i odraslima (KESB),
Piazza Grande 1, 6512 Giubiasco, Tel: +41 91 850 99 65, mail: arp15(at)giubiasco.ch