Bolnica Lindenhofspital

Bolnica Lindenhofspital, Bremgartenstrasse 117, 3001 Bern. Prozor za bebe Bern je zajednički projekat udruženja Lindenhofgruppe i Švajcarske podrške za majke i decu (SHMK).

[Translate to sr:] Wie gehe ich vor?

Majka sa bebom dolazi do bolnice Lindenspital (prikazana scena). Prozor za bebe nalazi se u zgradi sa leve strane i jasno je označen na info tabli u predvorju.
Ona otvara prozor i polaže bebu u unapred pripremljeni krevetac. • Ova majka želi da svojoj bebi da ime: «Ana»! Ona nosi sa sobom pismo sa nežnim rečima za bebu.
U prozoru za bebe se takođe nalazi i jedno pismo za majku. Uzima to pismo. Ona se oprašta od bebe i zatvara prozor za bebe. Poslednji pogled, da li je sve u redu? Valja će sve ispasti dobro! Majka napušta bolnicu.
Nakon tri minute se na odelenju porodilišta oglašava alarm. Dolazi jedna medicinska sestra i preuzima bebu Anu.
Ona nosi Anu radi pregleda u prostoriju za odojčad. Ovde će beba biti zbrinuta. Posle nekoliko dana beba odlazi u hraniteljsku porodicu. Majka ima rok od jedne godine da bebu uzme nazad k sebi.
 

Anonimnost je zagarantovana. Nema nikakvih video zapisa. Niti ima objavljivanja bebinih slika. Pismo majke upućeno bebi čuva se pod ključem.

Na šta sve treba da mislim?

Kada bebu polažete u prozor za bebe, predajete je u sigurne ruke. Kada dete odraste, biće mu drago, da sazna nešto o svojoj majci i o svom ocu. Napišite mu jedno veoma lično pismo. Opišite okolnosti zbog kojih ste ga ostavili. Dajte mu jedan znak ljubavi koji će ga pratiti na životnom putu. Ostavite pismo uz dete u prozoru za bebe.

Razmislite o tome: Već danas možete nazvati Švajcarsku podršku za majke i decu (besplatan poziv na telefonski broj 0800 811 100) i u jednom poverljivom razgovoru dobiti neophodne savete i pomoć, kako bi zajednički život sa detetom uspeo. Javite se, biće vam pružena pomoć, poverljivo i anonimno.

Vodite računa o vašem zdravlju. Porođaj bez lečničke podrške nosi povećan rizik. Posavetujte se sa jednim lekarom spcialistom. Ako vam je potreban besplatan lekarski savet, obratite se Švajcarskoj podršci za majke i decu. Tamo će Vam biti pružena pomoć.

Gde mogu da pronađem moju bebu?

Prvih dana beba ostaje u bolnici Lindenspital Bern i tamo dobija izvanrednu negu. Zavod za staranje o deci i odraslima (KESB) preuzima odmah glavnu odgovornost za dete. Zavod zbrinjava dete kod plemenitih, iskusnih hranitelja koji preuzimaju roditeljsku brigu o detetu i onda počinje sa potragom za odgovarajućim roditeljima usvojiteljima. Čim su oni pronađeni, bebu preuzima porodica usvojitelja.

Nakon predaje bebe, u roku od godinu dana možete da tražite da vam beba bude vraćena. Ali i nakon isteka tog roka Zavodu za staranje o deci i odraslima je uvek poznato, gde se dete nalazi, sve do njegovog punoletstva.

Obratite se Zavodu za staranje o deci i odraslima (KESB) Bern, Tel. 031 635 20 00.

U isporučene bebe

U Babi prozora Bernu sledeći bebe su dostaviti:

1.devojka11.04.2014vreme 12.01 3375 g54 cm
2.devojka04.02.2015vreme 08.402820 g47 cm
3.devojka11.08.2016vreme 11.003225 g52 cm