AMEOS Bolnica Spital Einsiedeln

AMEOS Bolnica Spital Einsiedeln, Spitalstrasse 28, 8840 Einsiedeln. Prozor za bebe u Einsiedelnu je zajednički projekat bolnice Einsiedeln i Švajcarske podrške za majke i decu (SHMK).

Dolazak do prozora za bebe: kako postupam dalje?

Majka dolazi neprimetno s bebom do prozora za bebe i otvara ga.
Ona polaže bebu u pripremljeni topli krevetac i uzima sa sobom «Pismo majci». Za bebu je ona donela pisamce (dobrovoljno).
Ona se oprašta od bebe zatim zatvara prozor za bebe. Poslednji pogled: Da li je sve u redu? Sve će biti dobro!
Majka napušta prozor za bebe. Uskoro dolazi babica.
Beba je na sigurnom i preuzima je babica. Ona ga odnosi na odeljenje porodilišta.
Staranje o detetu počinje odmah. Za nekoliko dana beba se smešta kod udomitelja. Biološka majka ima još najmanje godinu dana pravo da zahteva dete nazad.

Anonimnost je zagarantovana. Nema nikakvih video zapisa. Niti ima objavljivanja bebinih slika. Pismo majke upućeno bebi čuva se pod ključem.

Na šta sve treba da mislim?

Kada bebu polažete u prozor za bebe, predajete je u sigurne ruke. Kada dete odraste, biće mu drago, da sazna nešto o svojoj majci i o svom ocu. Napišite mu jedno veoma lično pismo. Opišite okolnosti zbog kojih ste ga ostavili. Dajte mu jedan znak ljubavi koji će ga pratiti na životnom putu. Ostavite pismo uz dete u prozoru za bebe.

Razmislite o tome: Već danas možete nazvati Švajcarsku podršku za majke i decu (besplatan poziv na telefonski broj 0800 811 100) i u jednom poverljivom razgovoru dobiti neophodne savete i pomoć, kako bi zajednički život sa detetom uspeo. Javite se, biće vam pružena pomoć, poverljivo i anonimno.

Vodite računa o vašem zdravlju. Porođaj bez lečničke podrške nosi povećan rizik. Posavetujte se sa jednim lekarom spcialistom. Ako vam je potreban besplatan lekarski savet, obratite se Švajcarskoj podršci za majke i decu. Tamo će Vam biti pružena pomoć.

Gde mogu da pronađem moju bebu?

Prvih dana beba ostaje u AMEOS bolnici Spital Einsiedeln i tamo dobija izvanrednu negu. Zavod za staranje o deci i odraslima (KESB) preuzima odmah glavnu odgovornost za dete. Zavod zbrinjava dete kod plemenitih, iskusnih hranitelja koji preuzimaju roditeljsku brigu o detetu i onda počinje sa potragom za odgovarajućim roditeljima usvojiteljima. Čim su oni pronađeni, bebu preuzima porodica usvojitelja.Nakon predaje bebe, u roku od godinu dana možete da tražite da vam beba bude vraćena. Ali i nakon isteka tog roka Zavodu za staranje o deci i odraslima je uvek poznato, gde se dete nalazi, sve do njegovog punoletstva.Obratite se Zavodu za staranje o deci i odraslima (KESB) Ausserschwyz, Tel. 041 819 14 60.

 

Lokacija

U isporučene bebe

U Babi prozora Einsiedeln sledeći bebe su dostaviti

1.dečak05.09.2002vreme 14.302640 g49,5 cm
2.dečak11.04.2005vreme 03.253700 g52 cm
3.devojka21.08.2005vreme 11.402470 g46 cm
4.devojka01.08.2008vreme 16.202470 g46 cm
5.devojka22.01.2010vreme 22.231810 g45 cm
6.devojka05.12.2010vreme 11.453150 g51 cm
7.devojka20.02.2012vreme 17.002250 g52 cm
8.dečak16.02.2013vreme 12.553160 g49 cm
9.dečak04.06.2014vreme 14.152880 g47 cm
10.dečak19.02.2015vreme 16.403320 g49 cm
11.devojka18.04.2015vreme 17.453370 g48 cm
12.devojka11.09.2015vreme 19.11 3060 g

50 cm

13.devojka21.07.2016vreme 13.20 3210 g50.5 cm
14.devojka26.08.2018vreme 11.242795 g44 cm