Bolnica kantona Olten

Bolnica kantona OLTEN, 4600 OLTEN. Prozor za bebe Olten je zajednički projekat bolnice Olten i Švajcarske podrške za majke i decu (SHMK).

Dolazak do prozora za bebe: kako postupam dalje?

Majka dolazi neprimetno s bebom do prozora za bebe i otvara ga.
Ona polaže bebu u pripremljeni topli krevetac i uzima sa sobom «Pismo majci». Za bebu je ona donela pisamce (dobrovoljno).
Ona se oprašta od bebe zatim zatvara prozor za bebe. Poslednji pogled:
Da li je sve u redu? Sve će biti dobro!
Majka napušta prozor za bebe. Uskoro dolazi babica.
Beba je na sigurnom i preuzima je babica.
Ona ga odnosi na odeljenje porodilišta.
Staranje o detetu počinje odmah. Za nekoliko dana beba se smešta kod udomitelja. Biološka majka ima još najmanje godinu dana pravo da zahteva dete nazad.

Anonimnost je zagarantovana. Nema nikakvih video zapisa. Niti ima objavljivanja bebinih slika. Pismo majke upućeno bebi čuva se pod ključem.

Na šta sve treba da mislim?

Kada bebu polažete u prozor za bebe, predajete je u sigurne ruke. Kada dete odraste, biće mu drago, da sazna nešto o svojoj majci i o svom ocu. Napišite mu jedno veoma lično pismo. Opišite okolnosti zbog kojih ste ga ostavili. Dajte mu jedan znak ljubavi koji će ga pratiti na životnom putu. Ostavite pismo uz dete u prozoru za bebe.

Razmislite o tome: Već danas možete nazvati Švajcarsku podršku za majke i decu (besplatan poziv na telefonski broj 0800 811 100) i u jednom poverljivom razgovoru dobiti neophodne savete i pomoć, kako bi zajednički život sa detetom uspeo. Javite se, biće vam pružena pomoć, poverljivo i anonimno.

Vodite računa o vašem zdravlju. Porođaj bez lečničke podrške nosi povećan rizik. Posavetujte se sa jednim lekarom spcialistom. Ako vam je potreban besplatan lekarski savet, obratite se Švajcarskoj podršci za majke i decu. Tamo će Vam biti pružena pomoć.

Gde mogu da pronađem moju bebu?

Prvih dana beba ostaje u bolnici Spital Olten i tamo dobija izvanrednu negu. Zavod za staranje o deci i odraslima (KESB) preuzima odmah glavnu odgovornost za dete. Zavod zbrinjava dete kod plemenitih, iskusnih hranitelja koji preuzimaju roditeljsku brigu o detetu i onda počinje sa potragom za odgovarajućim roditeljima usvojiteljima. Čim su oni pronađeni, bebu preuzima porodica usvojitelja.

Nakon predaje bebe, u roku od godinu dana možete da tražite da vam beba bude vraćena. Ali i nakon isteka tog roka Zavodu za staranje o deci i odraslima je uvek poznato, gde se dete nalazi, sve do njegovog punoletstva.

Obratite se Zavodu za staranje o deci i odraslima (KESB), Olten-Gösgen, Tel. 062 311 86 77.

U isporučene bebe

U Babi prozora Olten sledeći bebe su dostaviti:

1. devojka 03.08.2014 vreme 23.30 3600 g 53 cm
2. dečak 28.11.2014 vreme 14.00 3450 g 53 cm
3. dečak 20.02.2017 vreme 20.50 3260 g 48.5 cm
4. dečak 24.08.2017 vreme 14.20 1940 g 43 cm
5. dečak 18.02.2020 vreme 16.35 3205 g 50 cm