Bolnica kantona Olten

Bolnica kantona OLTEN, 4600 OLTEN. Prozor za bebe Olten je zajednički projekat bolnice Olten i Švajcarske podrške za majke i decu (SHMK).

Kako treba da postupim?

Majka sa bebom dolazi do bolnice Olten (prikazana scena). Prozor za bebe nalazi se između glavnog ulaza u bolnicu i parkinga.
Ona pažljivo otvara prozor.
Ona polaže bebu u unapred pripremljeni krevetac.
Ona se pozdravlja sa bebom.
Ova majka želi da svojoj bebi da ime: «Ana»! Ona nosi sa sobom pismo sa nežnim rečima za bebu. U prozoru za bebe se takođe nalazi i jedno pismo za majku. Uzima to pismo.
Ona zatvara prozor za bebe. Poslednji pogled, da li je sve u redu? Valjda će sve ispasti dobro!
Majka napušta bolnicu.
Nakon tri minute se na odelenju porodilišta oglašava alarm. Dolazi jedna medicinska sestra i preuzima bebu Anu.
Ona razgovara sa bebom.
Ona nosi Anu radi pregleda u prostoriju za odojčad.
Ovde će beba biti zbrinuta. Posle nekoliko dana beba odlazi u hraniteljsku porodicu. Majka ima rok od jedne godine da bebu uzme nazad k sebi.
 

Anonimnost je zagarantovana. Nema nikakvih video zapisa. Niti ima objavljivanja bebinih slika. Pismo majke upućeno bebi čuva se pod ključem.

Na šta sve treba da mislim?

Kada bebu polažete u prozor za bebe, predajete je u sigurne ruke. Kada dete odraste, biće mu drago, da sazna nešto o svojoj majci i o svom ocu. Napišite mu jedno veoma lično pismo. Opišite okolnosti zbog kojih ste ga ostavili. Dajte mu jedan znak ljubavi koji će ga pratiti na životnom putu. Ostavite pismo uz dete u prozoru za bebe.

Razmislite o tome: Već danas možete nazvati Švajcarsku podršku za majke i decu (besplatan poziv na telefonski broj 0800 811 100) i u jednom poverljivom razgovoru dobiti neophodne savete i pomoć, kako bi zajednički život sa detetom uspeo. Javite se, biće vam pružena pomoć, poverljivo i anonimno.

Vodite računa o vašem zdravlju. Porođaj bez lečničke podrške nosi povećan rizik. Posavetujte se sa jednim lekarom spcialistom. Ako vam je potreban besplatan lekarski savet, obratite se Švajcarskoj podršci za majke i decu. Tamo će Vam biti pružena pomoć.

Gde mogu da pronađem moju bebu?

Prvih dana beba ostaje u bolnici Spital Olten i tamo dobija izvanrednu negu. Zavod za staranje o deci i odraslima (KESB) preuzima odmah glavnu odgovornost za dete. Zavod zbrinjava dete kod plemenitih, iskusnih hranitelja koji preuzimaju roditeljsku brigu o detetu i onda počinje sa potragom za odgovarajućim roditeljima usvojiteljima. Čim su oni pronađeni, bebu preuzima porodica usvojitelja.

Nakon predaje bebe, u roku od godinu dana možete da tražite da vam beba bude vraćena. Ali i nakon isteka tog roka Zavodu za staranje o deci i odraslima je uvek poznato, gde se dete nalazi, sve do njegovog punoletstva.

Obratite se Zavodu za staranje o deci i odraslima (KESB), Olten-Gösgen, Tel. 062 311 86 77.

U isporučene bebe

U Babi prozora Olten sledeći bebe su dostaviti:

1.devojka03.08.2014vreme 23.303600 g53 cm
2.dečak28.11.2014vreme 14.00 3450 g53 cm
3.dečak20.02.2017vreme 20.50 3260 g48.5 cm
4.dečak24.08.2017vreme 14.201940 g43 cm