Tel. lekara u hitnim slučajevima

Kod hitnih slučajeva vezano za porođaj kod kuće potrebno je obratiti se svom kućnom lekaru, najbližoj bolnici ili lekaru za hitne slučajeve, koji je u Švajcarskoj dostupan 7 x 24 sati (u toku dana i noći

Lekar za hitne slučajeve / sanitet: Tel.144